طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سید جواد قانع فر به عنوان رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان منصوب شد.

 برپایه این گزارش؛ در این حکم اظهار اميدواري شده است وی بتواند با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشد.

 

 

معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد