به گزارش مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان؛ دراین جلسه که در محل سالن شهید بهشتی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر اداری،مالی و پشتیبانی و کلیه بانوان برگزار شد،ابتدا نماینده بانوان به بیان مسایل و مشکلات کاری بانوان از جمله اجرای بخشنامه کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص پرداخت .

رییس سازمان با تاکید بر نقش وحضور زنان در جامعه بیان کرد: فرآیند توسعه امروزه بدون توجه به نقش زنان  امکانپذیر نیست و ارتقاء بانوان نیز در این سازمان در نظرگرفته شده است .

آرین نیز با توجه به نقش مهم واثرگذارزنان در خانواده و اجتماع جهت رفع موارد مطرح شده قول مساعد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد فضای با نشاط جهت ورزش وتحرک بانوان  عنوان کرد: اشاعه فرهنگ تحرک جسمانی برای بانوان بعنوان ستون اصلی خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا باید علاوه بر توسعه ورزش بانوان ورزش فرزندان آنها نیز پیگیری شود.

همچنین دراین جلسه تعدادی از بانوان مسایل و مشکلات کاری خود را مطرح کردند .معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد

روزنامه آوای خراسان جنوبی