طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ بردیا صدرنوری به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.

برپایه این گزارش؛ در این حکم اظهار اميدواري شده است وی بتواند با اتکال خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق و مؤید باشد.معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد