با مساعدت مهندس جواد لطفی مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کلاس آموزش تنیس روی میز ویژه بانوان سازمان و همسران آقایان زیر نظر مربی هیأت تنیس برگزار می گردد .

به گزارش مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان؛ زمان برگزاری این آموزش بعدازظهر روز های فرد در هفته می باشد.

 

 

 

 معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد