چهارشنبه     07/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 2557

با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی مسائل و مشکلات روستاهای حاجی آباد، اميرآباد، دستگرد و چهکند در حاشيه شهر بيرجند در حوزه هاي آب ، برق، راه، گاز، بنياد مسکن ، مخابرات و... در جلسه اي تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی سازمان ؛ استاندار خرسان جنوبی در اين جلسه به انشعابات غيرمجاز در زمينه آب و برق در روستاهاي حاجي آباد، اميرآباد، دستگرد و چهکند اشاره كرد و افزود: دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به واگذاري امتياز موقت به آنها كه در محدوده روستايي اقدام به ساخت و ساز كرده اند با اخذ تعهد نامه اقدام كنند تا بتوان در گام هاي بعدي نسبت به اجراي خطوط انتقال آب و برق اقدام لازم را صورت داد.

وی با بیان اینکه نزديک به ۵۰ درصد از جمعيت روستايي شهرستان بيرجند در ۴ روستاي اميرآباد، حاجي آباد، دستگرد و چهکند و برخي روستاهاي نزديك به اين روستاها مستقر هستند، افزود: مديران و مسئولين ذي ربط بايد مشكلات اين روستاها را در يك برنامه بلند مدت و باافق ديد ۱۵ ساله مورد توجه قرار دهند. مقام عالی دولت در استان، ادامه داد: در صورت مرتفع شدن مشکلات این روستاها ، می توان مدعي بود که مشکلات ۵۰ درصد از جمعيت شهرستان بيرجند مرتفع شده كه اقدامي مهم وموثر در اين زمينه است. پرویزی، به تکمیل مجتمع هاي آبرساني در استان خصوصاً در حوزه روستايي اشاره کرد و افزود: مديران ذي ربط نيز در استان بايد پيگيري هاي لازم را در اين زمينه صورت دهند تا هرچه سريعتر شاهد تکميل و راه اندازي مجتمع هاي آبرساني در استان باشيم. وی تجمیع چاه های آب در استان را مورد تاکيد قرار داد و خاطر نشان ساخت: مسئولين مرتبط بايد بگونه اي اقدام کنند تا چاه هايي که نزديك به هم هستند را تجميع كرده و برخي از اين چاه ها را رزرو كنند كه اين اقدام در خصوص ارتقاي كيفيت آب آشاميدني و نيز كاهش هزينه هاي نگهداري اين چاه ها تاثير بسيار زيادي خواهد داشت. استاندارخراسان جنوبی، به اجرای طرح فاضلاب در این ۴ روستا اشاره کرد و افزود: مديران ذي ربط اجراي طرح فاضلاب ۴ روستاي نزديک به بيرجند را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سريعتر به شبكه اصلي فاضلاب بيرجند متصل گردد. پرویزی، استفاده از پساب فاضلاب بیرجند را مورد تاکيد قرار داد و يادآورشد: بايد با انجام کارهاي علمي و تخصصي نحوه استفاده مطلوب و مناسب از پساب فاضلاب بيرجند و اينکه مي توان از اين پساب استفاده كرد يا خير مشخص گردد و در اين بين بايد از توان و پتانسيل بخش خصوصي نيز نهايت استفاده صورت گيرد. وی ضمن تاکید بر تهیه طرح هادي روستايي در روستاهاي اميرآباد، دستگرد، حاجي آباد و چهکند، گفت: بنياد مسکن بايد طرح هاي هادي مصوب وتهيه شده را در اختيار دهياري ها قرار دهد و در صورتيكه اين طرح ها آماده نيست هرچه سريعتر نسبت به تهيه آنها اقدام لازم را صورت دهد. مقام عالی دولت دراستان، با بیان اینکه بنياد مسکن اجازه ندارد بابت استعلام از مردم وجهي دريافت نمايد، افزود: بنياد مسکن اجازه ندارد به خاطر تغيير كاربري ويا هرگونه اقدام ديگر در روستاها ازمردم پولي دريافت نمايد. پرویزی، تسریع در پاسخگويي به استعلامات را مورد تاکيد قرار داد و افزود: اخذ وجه استعلام بين دستگاهي نيز طبق قانون ممنوع بوده و با دستگاه هاي مختلف برخورد خواهد شد. وی با بیان اینکه در صورت دارا بودن طرح هاي مصوب ، دهياري ها براي ارائه مجوز ساخت و ساز نياز به استعلام از بنياد مسکن ندارند، افزود: روستاها نبايد منبع تامين درآمد براي بنياد مسکن باشند. استاندارخراسان جنوبی ، ضمن تاکید بر بررسی امکان ايجاد منطقه کارگاهي در روستاي چهكند، گفت: مسئولين ذي ربط بايد بگونه اي اقدام كنند تا از امكانات و اماكن در اختيار در اين روستاها به نحو مطلوب و مناسب استفاده شود و در صورت بلااستفاده بودن اماكني همچون خانه هاي عالم، خانه هاي بهداشت روستايي و ياسالن هاي ورزشي آنها را در اختيار دهياري ها قرار دهند تا ضمن نگهداري در راستاي استفاده مطلوب و مناسب از آنها اقدامات لازم صورت گيرد. پرویزی، بابیان اينکه امسال اعتبار مناسبي براي ورزش روستايي در نظر گرفته شده است، افزود: دستگاه هاي متولي در زمينه ايجاد فضاي سبز در روستاهاي مذکور اقدامات لازم را صورت دهند تا در آينده در اين زمينه با مشکل مواجه نشويم.

این گزارش حاکیست ، در این جلسه  مشکلات روستاهاي حاجي آباد، اميرآباد، دستگرد و چهكند در حوزه هاي مختلف آب ، برق، گاز، راه، مخابرات، بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، بنياد مسكن و... به صورت تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دستورات لازم نيز در خصوص حل آنها صادر شد.