به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ اولین جلسه کمیته پژوهش سازمان صبح امروز با حضور رئیس سازمان و اعضا کمیته در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

در ابتدای جلسه لطفی به بیان مطالبی در خصوص اولین طرح پژوهشی سازمان پرداخت.در ادامه فلاح کارشناس ناظر طرح توضیحاتی درباره چگونگی اجرای طرح،میزان اعتبار مورد نیاز و زمان اجرای طرح اظهاراتی نمود.

در پایان جلسه نیز محمدهادی آرین رئیس سازمان نظرات خود را در مورد هر چه بهتر اجرایی شدن طرح مذکور بیان داشت.

 

 

معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد