به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ جلسه ستاد ورزش سازمان به منظوربحث و بررسی درباره ی اولین المپیاد ورزشی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها که به میزبانی استان تهران برگزار میگردد؛ تشکیل شد و تصمیم گرفته شد همکارانی که توانایی و مهارت شرکت در مسابقات را دارند، مشخص و معرفی گردند.

 

 

 

 

معرفی مدیر

جواد لطفی

مدیر امور اداری، مالی و پشتیبانی

نمودار سازمانی

 

کتابخانه و مرکز اسناد