چهارشنبه     07/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 2646

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی روز گذشته در کارگروه بسیج سازندگی استان حضور یافت .

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان، استاندار خراسان جنوبی در این کارگروه گفت : بايد در اجراي پروژه هاي عمراني محروميت زدا در دهستان ها و روستاهاي محروم ، مشارکت اخلاقي و اعتقادي مردم به عنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار گيرد و مردم نسبت به آن پروژه احساس تعلق خاطر كنند.

سيدعلي اکبر پرويزي، به تهيه آيين نامه جديد هيات وزيران در خصوص واگذاري پروژه هاي عمراني در روستاها به سازمان بسيج سازندگي اشاره کرد و افزود: بر اساس اين آيين نامه دستگاه هاي اجرايي در زمان واگذاري پروژه ها به بسيج سازندگي توان فني و امكاناتي بسيج را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه اين پروژه ها در يک توافقنامه سه جانبه با دستگاه اجرايي، سازمان بسيج و نيز اردوهاي جهادي و توان مردمي واگذار و اجرايي مي شود، افزود: در اين آيين نامه نحوه واگذاري پروژه ها به طرق مختلف پيش بيني شده که بايد مورد توجه مديران و مسئولين ذي ربط قرار گيرد.

مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه کارگروه کشوري بسيج سازندگي در سطح تشكيل شده است افزود: متناظر با آن كارگروه ، كارگروه استاني بسيج سازندگي نيز تشكل شده كه اميدواريم بتوانيم در راستاي اهداف پيش بيني شده حركت كنيم.

پرویزی، با اشاره به اینکه هدف از اجراي اين طرح استفاده از توان عمومي مردم و نيز اردوهاي جهادي و پايگاه هاي مقاومت بسيج در روستاها و مناطق محروم است افزود: در اين طرح اجراي پروژه هاي عمراني قابل واگذاري از ابتدا تا انتها بر عهده سازمان بسيج سازندگي خواهد بود نه اينکه اين طرح از دستگاه هاي اجرايي گرفته شده و با يک توافقنامه ديگر به پيمانكار سومي واگذار شود.

وی تسریع در اجرای پروژه هاي عمراني و کاهش هزينه ها را از ديگر اهداف اين طرح برشمرد و خاطر نشان ساخت: دستگاه هاي اجرايي و سازمان بسيج سازندگي از مشارکت عمومي مردم به انحاء مختلف استفاده کنند چرا كه هزينه هاي نگهداري طرح نيز به طور قابل ملاحظه اي كاهش خواهد يافت چرا كه خود را در اجراي اين طرح سهيم مي دانند.

استاندارخراسان جنوبی، با بیان اینکه اولويت پروژه ها و ضرورت آنها بايد مورد توجه قرار گيرد افزود: با هماهنگي که با فرمانداران صورت مي گيرد بايد اين طرح به نحو مطلوب و مناسب در سطح شهرستان هاي استان و با همکاري و هماهنگي فرمانداران اجرايي گردد.

پرویزی، نظارت دستگاه های متولي بعد از اجراي طرح ها را مورد تاکيد قرار داد و افزود: بعد از اجراي طرح ، بهره بردار اصلي دستگاه هاي متولي و اجرايي ذي ربط هستند؛ از اين رو نظارت مالي و نيز نظارت بر حسن اجراي طرح از حيث فني از سوي دستگاه هاي اجرايي مورد انتظار است. وی خاطر نشان ساخت: در اجرای پروژه های مربوطه طرح هاي توسعه اي روستاها و نيز ملاحظات زيست محيطي ، بهداشتي و ساير موارد مورد توجه قرار گيرد که مردم در آينده با مشکلي از اين حيث مواجه نشوند.

وی توزیع جغرافیايي طرح ها در استان را مورد تاکيد جدي قرار داد و افزود: با مکاتباتي که با دكتر جهانگيري صورت گرفته مقرر شد برخي از موارد آيين نامه اجرايي اين طرح در مورد استان خراسان جنوبي اصلاح گردد كه با توجه به تازه تاسيس بودن اين استان و دارا نبودن برخي شرايط ، اميدواريم اين اتفاق نيز هرچه سريع تر بيافتد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی